Brno, Czech republic

e-mail: mlcoch@vram.cz

in english www.vram.cz/english

VRAM - úvod Knihy Krimi Povidky Scénáře Cyklo průvodci Blogy O nás
Píši a vydávám knihy o mezilidských vztazích - ukázky viz blogy

Vratislav Mlčoch

Vydavatelství VRAM

Historie

Vydavatelství VRAM vzniklo na jaře roku 1994, kdy se osamostatnila skupina externích redaktorů, kteří předtím zpracovávali „Bystrcké noviny“ pro ÚMČ Brno-Bystrc, a začali vydávat nezávislý měsíčník „naše noviny“. Vydavatelem a šéfredaktorem se stal Vratislav Mlčoch, po kterém se vydavatelství i jmenuje, a který tuto funkci zastává nepřetržitě dodnes.

„naše noviny“ se postupem času rozrostly ze čtyř černobílých stran formátu A4 na osm celobarevných stran formátu A3 a z původního nákladu 15 000 výtisků na 85 000 výtisků, přičemž pokryly větší část Brna a některé okolní obce. „naše noviny“ byly celou dobu pravidelně zdarma distribuovány do domovních schránek a prostředky na svou existenci a platy redaktorů získávaly inzercí, nikdy dotacemi z veřejných zdrojů.

„naše noviny“ zůstaly celou dobu nezávislým periodikem, které mimo inzerce zveřejňovalo články v rozsahu cca 50 % plochy. Články se týkaly veřejného života v Brně, zejména pokud šlo o kauzy komunální politiky, které hýbaly veřejným míněním. Některé z těch kauz od nich převzaly celostátní deníky. Motto „našich noviny“ znělo „Noviny, které pomáhají věci měnit.“ Jako příloha „našich novin“ začala být od roku 2000 vydávána i „Babočka“, která se postupně osamostatnila jako další titul Vydavatelství VRAM, a v Kuřimi a okolí vycházelo periodikum „Babí lom“, rovněž nezávislé.

Okolo roku 2010 „naše noviny“ i ostatní periodika přestaly vycházet v tištěné podobě, což mimo jiné souviselo s těžkou chorobou vydavatele a šéfredaktora. Po jeho uzdravení „naše noviny“ i „Babočka“ vycházely jen v internetové podobě s týdenní periodicitou. K nim v roce 2014 přibyl internetový týdeník „Nejen víkend“. Všechny tituly byly stále nezávislé a Vydavatelství VRAM se změnilo v internetové vydavatelství. Díky dalšímu onemocnění vydavatele přestaly noviny v roce 2019 vycházet úplně a byly nahrazeny blogy „Babočka“ a „naše noviny“.

Od roku 2009 vyšly ve Vydavatelství VRAM postupně knížky Vratislava Mlčocha „Panáček“, „Laskání a srandování…“, „Rezatý pohádky“, „Případy pro harleyku“, „Nebezpečné štěstí“, „Bezpečné neštěstí“ a „Povídky porůznu posbírané“, přičemž některé z nich se dočkaly několika vydání, pokaždé v novém zpracování. Poslední dobou se tvorba soustřeďuje na povídky, které též vycházejí v knižních souborech. Knížky jsou zde k dostání v elektronické podobě.

Vratislav Mlčoch

Spisovatel a novinář, ilustrátor a grafik, vydavatel

Narozen roku 1948 v Brně, kde prožil prakticky celý život a kde hodlá i dožít. Do roku 1990 se živil jako technik, protože na třídně uvědomělé tvůrčí úsilí neměl žaludek a živořit nechtěl. Poté začal pracovat jako novinář, od roku 1994 jako šéfredaktor a vydavatel vlastních nezávislých novin, které se udržely až do roku 2009 bez dotací a jakékoliv jiné podpory z veřejných zdrojů. Po krátké přestávce vynucené léčením rakoviny se vrátil znovu k novinařině a navíc i k psaní knih, které si sám ilustruje, graficky upravuje a vydává ve vlastním Vydavatelství VRAM, nyní jen v elektronické podobě. Díky mrtvici v roce 2019 musel s novinařinou úplně skončit. Místo toho vydává blogy „Babočka“ a „naše noviny“. V knížce „Laskání a srandování …“ najdete fotografie z jeho soukromého života.

Kontakt: mlcoch@vram.cz